Cookieverklaring

Vertrouwelijk
Cook&Co respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Je e-mail adres en telefoonnummer hebben we nodig indien er n.a.v. je bestelling contact nodig is. Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na jouw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met je.

De gegevens worden nooit aan anderen ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling. Cook&Co zal de persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen, verhuren, uitlenen of in lease geven aan anderen, tenzij dit met jouw toestemming gebeurt of de wetgeving dit van ons eist. Cook&Co zal de persoonlijk identificeerbare informatie die je online aan ons verstrekt niet op andere dan de hierin beschreven wijzen gebruiken of openbaar maken, zonder je hier eerst van op de hoogte te stellen en je de mogelijkheid te bieden hiervan af te zien.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je domeinnaam en niet je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: - je domeinnaam maar niet je e-mailadres als je een bezoek brengt aan onze webpagina. - alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt.

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om uw uitdrukkelijke toestemming te vragen voor het gebruik van jouw gegevens voor deze nieuwe doeleinden.

Als je niet wilt dat je gegevens om welke reden dan ook worden opgeslagen, maar niet weet hoe je dit kunt aangeven, kun je contact opnemen met Cook&Co via klantenservice(at)cookandco.nl. Je hebt te allen tijde het recht op inzage en correctie van de opgegeven persoonsgegevens.

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres. Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Cook&Co is tegen spam
Cook&Co is tegen spam- en ongevraagde reclame. Indien je alsnog van mening bent ongewenst e-mails van ons te ontvangen kun je dit kenbaar maken via klantenservice(at)cookandco.nl. We zullen je adres op verzoek uit ons bestand verwijderen.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die verstuurd worden door een Internetserver en die zich op de vaste schijf van je computer installeert. Deze bestanden houden de sporen bij van de bezochte Internetsites en bevatten een aantal gegevens over dit bezoek.

Cook&Co gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. De inhoud van het winkelmandje wordt bijvoorbeeld bewaard dankzij cookies. Daarnaast stellen cookies ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

We gebruiken cookies om informatie te registreren die eigen is aan je, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan. Ook om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van het browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

De informatie die middels cookies wordt verzameld is niet persoonlijk identificeerbaar en wordt enkel intern gebruikt. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. In de Help-functie van de browser vind je uitgebreid alle specifieke informatie over cookies en hieronder vind je een korte uitleg hoe je je instellingen kunt wijzigen.

Cookie instellingen wijzigen
Cookie-instellingen bij Internet Explorer: Om te controleren of Internet Explorer-browser cookies accepteert of om het accepteren aan te zetten, moet het volgende gedaan worden: - Klik in de browser op het menu-item 'Extra'; - Klik daar op het menu-onderdeel 'Internet opties'; - Klik daar op de tab 'Privacy'; - Kies voor maximaal MEDIUM beveiligingsniveau, anders worden alle cookies geweigerd. - Klik op OK. Let op: het kan voorkomen dat het niet lukt om producten in het winkelwagentje te plaatsen. Waarschijnlijk accepteert de computer dan geen ‘cookies’ of is het beveiligingsniveau van je browser te hoog ingesteld.

Financiële gegevens
Financiële gegevens (zoals creditcardnummers of bankrekeningnummers) worden niet opgeslagen bij Cook&Co en zijn niet voor ons inzichtelijk. Alle transacties en uitwisselingen van gegevens vinden plaats via een beveiligde verbinding, een zogenaamde SSL-verbinding.

Contactgegevens
Bedrijfs- & postadres:
Cook&Co
Schutweg 8
5145 NP Waalwijk

E-mail: klantenservice@cookandco.nl
Tel.nr.: 088-0274350

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 17006023
Ons B.T.W.-nummer is: NL001591435B01

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons op, op het hierboven vermelde adres.