Copyright

Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Cook&Co en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is uitdrukkelijk verboden tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact met ons opnemen:

Per e-mail: klantenservice(at)cookandco.nl
Schriftelijk: Cook&Co
Postbus 1038
5140 CA Waalwijk