Disclaimer

Cook&Co doet haar uiterste best om de gegevens op deze website zo actueel, correct en volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen in de op de website aangeboden informatie kunnen op ieder moment, zonder enige vorm van kennisgeving worden veranderd.

Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Cook&Co en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is uitdrukkelijk verboden tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact met ons opnemen:


Per e-mail: klantenservice(at)cookandco.nl
Schriftelijk: Cook&Co
Postbus 1038
5140 CA Waalwijk