Garantie & Klachten

Cook&Co streeft ernaar enkel artikelen te leveren van een uitstekende kwaliteit. Mocht het onverhoopt gebeuren dat je een beroep dient te doen op de wettelijke garantie of fabrieksgarantie, dan zullen we in overleg met jou tot een geschikte oplossing komen.

De wettelijke garantie houdt in dat het product deugdelijk moet zijn. Je moet het product een bepaalde tijd op een normale manier kunnen gebruiken. Wat je van een product kunt verwachten, hangt af van de volgende zaken: wat wij als verkoper aangeven, wat er in reclame-uitingen is gezegd, het merk, de prijs en of het product nieuw of tweedehands is.

Indien je een klacht hebt over de producten van Cook&Co of over onze dienstverlening, dan kun je dit per e-mail of telefonisch aan ons kenbaar maken. Je e-mail wordt tijdens kantooruren binnen 4 uur beantwoord. We zullen daarnaast uiterlijk binnen vijf werkdagen inhoudelijk reageren op je klacht.

Onder de volgende omstandigheden is een product uitgesloten van garantie:
           - Aantoonbaar ander gebruik dan in het dagelijks gebruik mag worden aangenomen ten gevolge waarvan beschadigingen zijn ontstaan.
           - Slijtage wat verwacht mag worden gedurende normaal gebruik.
           - Een product wordt zonder enige kennisgeving vooraf retour gestuurd.
       
Cook&Co zal altijd in samenspraak met jou proberen tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht de klacht niet door ons opgelost kunnen worden of ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht, dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

Tevens kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/.